Upgrade voor deze week – 6 nov ’23

Hoe zie jij samenwerking? Wat is voor jou belangrijk bij samenwerken? Werk jij wel eens samen met concurrenten? Of met je leveranciers?

Regels, regels, regels, wat mag wel en niet als je samenwerkt als ondernemingen?
In deze tijd van individualisering zijn er ook mensen die de samenwerking (blijven) zoeken. Maar wat mag je eigenlijk als ondernemer wel en wat kun je beter niet doen? Bijvoorbeeld als je samenwerkt met concurrenten of afspraken maakt met leveranciers of afnemers.

Vooropgesteld: Bedrijven mogen uiteraard samenwerken, maar er zijn ook grenzen. Bedrijven mogen bijvoorbeeld geen afspraken maken die de concurrentie beperken.

EH-BO Hoe zie jij samenwerking?


Samenwerking tussen concurrenten
Concurrenten mogen op verschillende manieren samenwerken, bijvoorbeeld door gezamenlijk onderzoek te doen of door samen nieuwe producten te ontwikkelen. Ondernemers organiseren zich vaak per branche in brancheverenigingen. Deze brancheverenigingen kunnen ondernemingen helpen beter te concurreren, onder andere door het opstellen van voorbeeld-kostenramingen. Soms beperken afspraken ook de concurrentie. Wanneer afspraken tussen bedrijven concurrentie beperken spreken we van een kartel. Kartelafspraken zijn streng verboden. Concurrenten mogen derhalve geen:

  • Afspraken maken over de (inkoop)prijs, kortingen of acties
  • Klanten of werkgebieden onderling verdelen
  • Afspraken maken wie een aanbesteding gaat winnen
  • Afspraken maken om géén personeel van elkaar over te nemen of om de concurrentie op arbeidsvoorwaarden te beperken. Werkgevers en vakbonden mogen in cao’s uiteraard wel afspraken maken over arbeidsvoorwaarden.

Afspraken tussen leveranciers en afnemers
Leveranciers en afnemers, zoals fabrikanten en winkeliers, mogen afspraken maken over de distributie van goederen en diensten. Dit zorgt voor een efficiëntere distributie. Maar een leverancier mag géén afspraken maken over de minimale prijs waarvoor een afnemer het product moet doorverkopen aan klanten. Een leverancier mag ook de vrijheid van een afnemer niet beperken om producten via internet te verkopen. 

Toezicht: De Autoriteit Consument & Markt (ACM)
In Nederland hebben we de ACM. Dat is de onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor goed werkende markten voor mensen en bedrijven. De ACM houdt met dat doel toezicht op de mededinging, een aantal specifieke sectoren en het consumentenrecht. De ACM let er dus op of alle marktdeelnemers zich houden aan de regels voor concurrentie en marktwerking. Die regels zijn gebaseerd op Europese verordeningen en Nederlandse wetten. Bekijk hier de site van ACM. 

EH-BO Hoe zie jij samenwerking?


En nu jij:
Hoe zie jij samenwerking? Wat is voor jou belangrijk bij samenwerken? Werk jij wel eens samen met concurrenten? Of met je leveranciers? Binnen de kring van EH-BO delen we graag ervaringen met elkaar, mooie en minder mooie. Benieuwd? Medio januari vindt de volgende bijeenkomst plaats, heb jij je al opgegeven? 

We hopen jou een stukje inspiratie te hebben gegeven en nuttige tips om verder te onderzoeken deze week!

Team EH-BO

Share this Post