Upgrade voor deze week – 13 nov ’23

Betekeniseconomie, complex concept of praktisch perspectief?

Betekeniseconomie, complex concept of praktisch perspectief? Moeten we onze denkwijze (al dan niet radicaal) veranderen? Ben jij bereid om de stap te zetten? Om jouw en onze positionering als mens te herzien, met de beperking, maar ook de verrijking die daarmee gepaard gaat? Je kunt meteen beginnen met het implementeren van de betekeniseconomie, (hoe) ga jij hiermee aan de slag? 

We hebben in de afgelopen eeuwen de vruchten van het huidige economische systeem kunnen plukken. De wereldwijde ontwikkeling van welvaart is gepaard gegaan met ontegenzeggelijk positieve ontwikkelingen: de levensverwachting is hoger dan ooit, het percentage mensen wereldwijd dat leeft in armoede is lager dan ooit, de meeste mensen hebben toegang tot schoon drinkwater en onderwijs en het gemiddelde inkomen is op het hoogste niveau in onze geschiedenis.

Economische groei lijkt dus hét ultieme recept voor een florerende wereld. Of toch niet..? De keerzijde van het succesverhaal is inmiddels bekend. De economische groei gaat gepaard met ontwikkelingen die onze samenleving ontwrichten. Denk aan de klimaatverandering, een enorme afname van de biodiversiteit, groeiende welvaartsongelijkheid en een alarmerende toename van het aantal mensen met een depressie of burn-out. 

Economische ecologie
Volgens Kees Klomp (o.m. verbonden aan de Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Windesheim) zijn de ecologische, sociale en individuele kosten van het huidige economische systeem zo hoog geworden, dat er sprake is van een existentiële crisis. Het is daarom noodzakelijk om op zoek te gaan naar een nieuw economisch verhaal. Een nieuwe economie met betekenis.. De betekeniseconomie koppelt ons (individuele, menselijke) bestaan aan het (universele, natuurlijke) bestaan. Ecologie is daarbij het uitgangspunt. 

EH-BO Betekeniseconomie, complex concept of praktisch perspectief?

In de nabije toekomst zou dat een model met meer nadruk op welzijn van onszelf en onze biosfeer betekenen. Maar hoe kunnen we in ons dagelijks, soms jachtige bestaan de gedachte dat we onderdeel zijn van een groter geheel vasthouden? De waarde van welzijn zouden we makkelijker in gedachten kunnen houden wanneer we de manier waarop wij waarde uitdrukken aanpassen. Onze ‘currency’ zou dan niet de dollar of de euro zijn maar bijvoorbeeld een klaviertje vier.

“Purpose geeft betekenis aan wat we doen”
Nu vraag je je misschien af, mooi voor het bewustzijn zo’n klavertje vier, maar hoe maak ik de betekeniseconomie concreet in mijn dagelijkse (werk)leven. Dat kan vrij eenvoudig. (Ja echt!) Hoe? Wanneer wij ons ecosysteem niet alleen zien als productiemiddel, maar juist als essentiële voorwaarde voor ons bestaan kun en zal je als consument (en producent) andere keuzes maken. (Iets wat we bijvoorbeeld al zien bij de relatief nieuwe vraag naar vleesvervangers of warmtepompen).

Als ondernemer (producent) is het super interessant en nuttig om met ecologie als uitgangspunt jouw business model eens te herwaarderen. Als eerste benoem je dan de toegevoegde waarde voor het ecosysteem en pas daarna kijk je naar de financiële opbrengst van je onderneming. Anders prioriteren dus.

EH-BO Betekeniseconomie, complex concept of praktisch perspectief?

Interessante linkjes:
Wil je meer weten over dit onderwerp dan hebben we een aantal linkjes voor je op een rijtje gezet:

En nu jij:
We zijn benieuwd, hoe kijk jij hier naar? Moeten we onze denkwijze inderdaad (al dan niet radicaal) veranderen? Ben jij bereid om de stap te zetten? Om jouw en onze positionering als mens te herzien, met de beperking, maar ook de verrijking die daarmee gepaard gaat? Je kunt meteen beginnen met het implementeren van de betekeniseconomie, (hoe) ga jij hiermee aan de slag? 

Binnen de kring van EH-BO delen we graag ervaringen met elkaar, mooie en minder mooie. Benieuwd? Op donderdag 18 januari vindt de volgende bijeenkomst plaats, heb jij je al opgegeven? Zo niet, meld je dan hier aan.

Share this Post