Upgrade voor deze week – 20 nov ’23

Wie goed doet, goed ontmoet?

‘Wie goed doet, goed ontmoet!’ stelt het spreekwoord. Graag leggen we je in deze Upgrade van de Week uit dat dit niet alleen een spreekwoord is, maar ook wetenschappelijk onderbouwd kan worden. Een geluksbeleving is niet alleen fijn voor jezelf, maar je kan deze krachtiger maken door een ander te helpen

Wie goed doet….
Vorige week berichtten we over de betekenis-economie. Niet de materiële zaken (geld, bezit) maar juist de immateriële opbrengsten (welzijn) zouden uitgangspunt kunnen zijn van ons businessmodel. Daarmee helpen we in de eerste plaats onze leefomgeving. Maar verbetert helpen ook ons eigen  welzijn? Je zou denken van wel. Immers, ‘wie goed doet, goed ontmoet’. 

Wat zegt de wetenschap?
Gedragswetenschappers hebben een aantal verklaringen voor sociaal gedrag. Deze verklaringen laten ons zien dat mensen zich gelukkiger voelen wanneer zij familie, vrienden of zelfs vreemden helpen.

De onderzoekers geven op de eerste plaats aan dat het goed is om te beseffen dat wij geëvolueerd zijn uit een lange lijn van primaten die al meer dan 50 miljoen jaar in sociale groepen leven. Groepsleven biedt tal van mogelijkheden voor wederzijds voordelige interactie. Een goed functionerend groepsleven is zelfs een belangrijke voorwaarde gebleken voor het overleven van een soort. Dus niet alleen ‘survival of the fittest’ maar eigenlijk ook ‘survival of the friendliest’. Blijft nog wel de vraag, maakt sociaal gedrag ook daadwerkelijk gelukkiger? 

Researcher dr. David Buss zegt dat ‘onze geluksbeleving in grote lijnen voortkomt uit een intern beloningssysteem (endorfine) voor handelingen die de overlevingskansen bevorderen’. Vanuit dit perspectief kun je je volgens mij goed voorstellen dat eten (of bewegen) mensen gelukkiger maakt.

Maar… zoals we hiervoor hebben kunnen lezen, is sociaal gedrag een voorwaarde voor het overleven van een hele soort! Anderen helpen maakt dus gelukkiger. We mogen volgens de onderzoekers zelfs verwachten dat het helpen van anderen meer geluksbeleving oplevert dan het helpen van jezelf: juist omdat het helpen van anderen soms een beter rendement op onze investering kan opleveren (zowel in geluksgevoel als in euro’s). Een mooi voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Talentgroep Twente, een onderneming die jonge ondernemers in het zadel helpt. 

Een andere vorm van helpen en daar zelf ook gelukkig van worden is Dienend Leiderschap, een steeds groter wordend verschijnsel in de bedrijfswereld. Hierbij sluiten eigen normen en waarden (bijvoorbeeld rechtvaardigheid, autonomie, transparantie, liefde) aan bij de principes van dienend leiderschap (Nuijten, 2012). Waarbij het oog hebben voor (geestelijk) welzijn van medewerkers en het vermogen hebben tot (zelf-) reflectie belangrijke pijlers zijn. Hiervoor dient de professional onder andere beschikken over organisatiesensitiviteit, maar deze dient ook diverse stijlen van leiderschap juist te kunnen toepassen. Als professional kijk je verder dan de praktische zaken, je kijkt vooruit, stelt de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers centraal en je werkt aan een gevoel van onderlinge verbondenheid. Je zorgt dat medewerkers zo min mogelijk gehinderd worden in hun werk en je stuurt ze niet, maar je inspireert en overtuigd ze. Zónder hen te krenken of te dwingen. Eerlijkheid is hierbij een belangrijke eigenschap. Zo help je elkaar, waarbij je zult merken dat je hier zelf een steeds beter gevoel bij gaat ontwikkelen.

Twee interessante leestips:
The Servant van James C. Hunter
Een echte professional van David H. Maister

En nu jij:
Wij zouden zeggen: vraag in deze feestelijke weken eens of collega’s, concurrenten, klanten ergens hulp bij nodig hebben. Dan zit het volgens de wetenschap met jouw geluksbeleving en de overlevingskansen van jouw bedrijf wel goed! 

Binnen de kring van EH-BO delen we graag ervaringen met elkaar, mooie en minder mooie. Benieuwd? Op donderdag 18 januari vindt de volgende bijeenkomst plaats, heb jij je al opgegeven? Zo niet, meld je dan hier aan.

We hopen jou een stukje inspiratie te hebben gegeven en nuttige tips om verder te onderzoeken deze week!

Team EH-BO

Share this Post