Upgrade voor deze week – 30 okt ’23

(Hoe) Blijft jouw bedrijf een succes?? (deel 2)

Vóór de herfstvakantie hebben we iets verteld over de ondernemer. Met name over de vraag welke eigenschappen van pas komen als ondernemer. Deze keer gaan we iets dieper in op de succesfactoren voor de onderneming. Ondernemingen gaan door verschillende fases. Wellicht herken je de productlevenscyclus. Deze kun je goed gebruiken om inzichtelijk te maken in welke fase jouw bedrijf of een deel van jouw bedrijf zich bevindt. 

EH-BO (Hoe) Blijft jouw bedrijf een succes??

Het op tijd herkennen van de fase waarin jouw bedrijf zich bevindt helpt je om de juiste strategie te kiezen. Maar hoe doe je dat dan, dat herkennen en hoe kies je de juiste strategie?

In het kort:
Introductie: Deze fase start als een nieuw product of een nieuwe dienst op de markt wordt geïntroduceerd. Vaak zijn hier flinke investeringen mee gemoeid en maakt jouw bedrijf nog verlies.
Groeifase: Als jouw product of dienst aanslaat gaat jouw bedrijf groeien. De marketingstrategie is in deze fase erop gericht om zoveel mogelijk groei te genereren en je te onderscheiden van de concurrentie.
Volwassenheid: In de volwassenheidsfase van een product moet de winst gemaximaliseerd worden. De focus ligt op het beheersen van de kosten. Winst die in de volwassenheidsfase wordt gerealiseerd wordt veelal in ontwikkeling van nieuwe producten of diensten geïnvesteerd. Waardoor de cyclus weer opnieuw kan beginnen. Doe je dat niet kan jouw bedrijf of product in de neergangsfase komen.
Neergang: Als de markt verzadigd is zal de verkoop van jouw product of dienst afnemen. Je kunt zo lang mogelijk consolideren en daarmee zolang mogelijk winst te maken en de kosten zo laag mogelijk te houden. Of je besluit jouw product of dienst nieuw leven in te blazen en iets nieuws proberen.

Laat je inspireren door 3 onderzoeken naar wat bedrijven succesvol maakt, ongeacht de economische omstandigheden.

1. Focus je op je bedrijfs-DNA

In 2009 verscheen het onderzoek ‘Merkoriëntatie als succesrecept‘. Hieruit bleek: ondernemingen presteren financieel fors beter naarmate ze hun merk-identiteit als uitgangspunt gebruiken. Laat je niet misleiden door het woord ‘merk’: het onderzoek betrof een brede groep sectoren waarvan een groot deel business-to-business. Je hoeft dus geen Unilever of McDonald’s te heten om hier je voordeel mee te doen. In plaats van merkidentiteit, is het woord ‘bedrijfs-DNA’ wat passender.

Het gaat hierbij niet over een marketing- of communicatie-trucje, maar over de manier waarop strategie tot stand komt. Het belangrijkste kenmerk van dit type ondernemingen is dat deze organisaties hun DNA het uitgangspunt vormt voor alles wat ze doen. Dus ook: hoe richt ik mijn organisatie in, welke mensen neem ik aan, welke partners kies ik, enzovoort. 

2. Breng het terug tot de kern

Jim Collins deed jarenlang onderzoek naar welke bedrijven op lange termijn de beste prestaties leveren. De best presterende bedrijven waren zich bewust van – en oriënteerden zich daarom op – de volgende vragen: 

1)    Waar heb je een diepe passie voor?
2)    Waar kun je het beste van de wereld in zijn?
3)    Waar kun je je geld mee verdienen?

Het idee hierachter is om als organisatie te focussen op je essentie; op je bestaansrecht. En je niet te verliezen in allerlei complexiteiten waar je niets aan hebt. Misschien ben je bekend met de Golden Circle van Simon Sinek? Zoniet dan raden we jou zeker dit filmpje aan: YouTube Golden Circle by Simon Sinek

3. Volg de spelregels die bij je DNA passen
Martijn Driessen, schrijver van het boek ‘De ondernemende ondernemer’, promoveerde op de psychologische aspecten van succesvol ondernemerschap. Hij deed uitgebreid onderzoek naar hoe psychologische aspecten van de ondernemer de succeskansen van de onderneming beïnvloeden. Hij beschrijft onder andere hoe de verschillende stereotypen ondernemers presteren in verschillende fasen van de levenscyclus van je bedrijf. Wat blijkt? De spelregels voor succes verschillen per type ondernemer per levensfase. En hangen impliciet dus ook af van het DNA van de organisatie.

Begin dus met het bepalen van je bedrijfs-DNA!

EH-BO (Hoe) Blijft jouw bedrijf een succes??

Samenvatting:
De rode draad van bovenstaande is duidelijk: kennelijk heeft iedere organisatie een soort DNA, dat tot uiting komt in de strategie, processen, regels, cultuur en communicatie. Wil je als organisatie je kans op succes vergroten dan moet je je ten eerste bewust worden van dit DNA. Daarna moet je het doorvoeren in alle keuzes die je maakt.

Bedrijven met stevige kernwaarden en een kerndoelstelling blijven overeind staan terwijl strategieën en markten eindeloos blijven veranderen, aldus Collins en Porras (1996). Zij schreven het artikel ‘Building a Company’s Vision’ welke door Harvard University werd gepubliceerd. Benieuwd? Lees hier het artikel.

En nu jij:
Heb jij de WHY van jouw bedrijf goed inzichtelijk? Is jouw visie helder en uit te leggen? Wat zijn de kernwaarden van jouw bedrijf? In welke fase bevindt jouw bedrijf of jouw product of dienst zich? Wat is het DNA dat door de aderen van jouw bedrijf stroomt?  

Binnen de kring van EH-BO delen we graag ervaringen met elkaar, mooie en minder mooie. Benieuwd? Medio januari vindt de volgende bijeenkomst plaats. 

We hopen jou een stukje inspiratie te hebben gegeven en nuttige tips om verder te onderzoeken deze week!

Team EH-BO

Share this Post