Upgrade voor deze week – 29 januari ’24

To scale or not to scale?!

De concurrentie voor starters is vaak fors. Je moet er alles aan doen om te slagen. Maar als je onderneming eenmaal lekker draait komt vroeg of laat de volgende uitdaging. Opschalen of niet? Het antwoord op de vraag of je op kunt schalen heeft te maken met het vinden van de juiste strategie. Een zogenaamde schaalstrategie.

Opschalen, hoe doe je dat dan? Het geheim van de smid
Een wereldwijd succesvol bedrijf zoals Apple of Grolsch begon ooit ook klein. Zij zijn succesvol  geschaald. Welke factoren spelen een rol bij hoe zulke organisaties groeien en ook anno 2024 succesvol blijven. Wat is het geheim van de smid? Naast unieke receptuur, patenten etc. volgen hier de belangrijkste ingrediënten voor een kansrijke schaalstrategie;

  • Jouw product (of dienst) lost een groot klantprobleem op
  • Klanten zien het aanbod/resultaat als waardevol
  • De klant krijgt het product op het juiste moment
  • Veel mensen over de hele wereld hebben hetzelfde probleem
  • De brutomarge is hoog
  • Geen wrijving in het businessmodel
EH-BO To scale or not to scale?!

Wrijving in het businessmodel
Realiseer je vooraf goed wat schaalbaarheid feitelijk is. Schaalbaarheid is niet alleen een uniek product of een enorm afzetpotentieel. Schaalbaarheid is het vermogen om als bedrijf kwalitatief constante output of omzet te verhogen zonder dat de inputbronnen of kosten in dezelfde mate toenemen. (Idealiter blijven deze uitgaven zelfs bijna constant). Wrijving kan dus bijvoorbeeld ontstaan als je kosten evenredig of zelfs meer toenemen wanneer je gaat schaken.

Vanuit het oogpunt van het opschaalmodel is voldoende klantpotentieel een absolute voorwaarde.  Daaruit volgt echter meteen dat je als bedrijf ook de mogelijkheid moet hebben om op een schaalbare en tijdige manier jouw aanbod te communiceren én distribueren. En dat ook nog via de juiste kanalen!

Realiseer je tenslotte dat zelfs voor grotere bedrijven het opschalen een proces van vallen en opstaan is. In het Engels heet dat ‘fall forward’.

Groei in relatie tot opschalen
Technisch gezien verwijst groei naar een toename van de output of omzet, terwijl schalen verwijst naar het verhogen van de output of omzet zonder de inputbronnen of productiekosten in hetzelfde tempo te verhogen.

Waarom zou je jouw bedrijf opschalen?
Technologie heeft de afgelopen jaren het idee van schaalbaarheid zelfs voor kleine bedrijven toegankelijker gemaakt. Via internet kunnen wereldwijd potentiële klanten worden bereikt, Klanten zijn ook meer gewend geraakt aan het online kopen. Relatief lage kosten voor systematisering en automatisering van processen stellen je tegenwoordig in staat een concurrentievoordeel te behalen.

Tip: Investeer in (kennis over) technologie
Tip: Bouw het juiste ecosysteem met belanghebbenden, potentiële partners en je klanten.

Wanneer is het juiste moment om jouw bedrijf op te schalen?
In het kort: (1) Als je een eenvoudig reproduceerbaar product (of dienst) hebt. (2) De processen, systemen en inputbronnen relatief eenvoudig kunnen worden geïntensiveerd (3) zonder noemenswaardige kostenstijging zodat (4) je winstmarge aantrekkelijk blijft.

EH-BO To scale or not to scale?!

En jij?
Binnen de kring van EH-BO delen we graag ervaringen en kennis met elkaar. Benieuwd? Op donderdag 18 april vindt de volgende bijeenkomst plaats, heb jij je al opgegeven? Zo niet, meld je dan hier aan. 

Team EH-BO

Share this Post