Geld maakt niet gelukkig. Maar wat dan wel!?

Je kent waarschijnlijk het gezegde dat geld niet gelukkig maakt maar hoe ‘werkt’ geluk dan wel? Heb je daar als individu überhaupt invloed op? Of is het een loterij met een paar ‘winnaars’?

Volgens de heersende opvattingen wordt ‘ons geluk’ bepaald door: 

  • Erfelijke factoren 
  • Sociale omgeving (je familie en vrienden)
  • Levens(v)aardigheden (hoe sta je in het leven en hoe realiseer en ervaar je betekenis)

De WHO (World Health Organisation) spreekt overigens niet van geluk maar van welbevinden. Zij onderscheiden 3 soorten van welbevinden.

  • Emotioneel : hoe voel je je?
  • Psychologisch : hoe functioneer je in en met je omgeving?
  • Sociaal: kun je je ontplooien in jouw omgeving?

Welbevinden is belangrijk omdat het een positief effect op fysiek herstel heeft. 

Het is een belangrijke voorwaarde voor mentale veerkracht.  

Er is sinds de tweede helft van de vorige eeuw meer onderzoek gedaan naar wat mensen gelukkig(er) maakt. Naar hoe je als persoon daadwerkelijk kunt opbloeien. Deze stroming heet positieve psychologie. De grondleggers Martin Seligman en Mihaily Csikszentmihaily onderscheiden positieve ervaringen, positieve eigenschappen en positieve instituties als bouwstenen voor menselijke groei en bloei. De positieve psychologie verschilt van de traditionele psychologie. Deze laatste is primair gericht op het ontdekken en genezen van psychische problemen. Positieve psychologie kent een neutraler uitgangspunt.  

Veel geluk deze week!

Share this Post