Upgrade voor deze week – 22 jan ’24

Samenwerkende ondernemers: feit of fictie?

Wellicht heb je ooit overwogen om je aan te sluiten bij een ondernemersclub. Een zogeheten ondernemerscollectief. ‘Collectief’ verwijst dan naar een groep die bepaalde voordelen wil benutten om daarmee hun individuele onderneming te versterken. Hieronder enkele mogelijke voor– en nadelen van een ondernemerscollectief:

•    Gezamenlijke marketing en promotie
Door de krachten te bundelen in een ondernemerscollectief, kun je gezamenlijk marketing- en promotieactiviteiten doen. Dit stelt je in staat om de relatie met je bestaande klanten te verdiepen of juist een breder publiek te bereiken. Door samen te werken kun je ook kosten delen en profiteren van schaalvoordeel dat alleen moeilijk te realiseren zou zijn.

EH-BO Samenwerkende ondernemers: feit of fictie?

•    Gezamenlijke inkoop 
Een ander mogelijk voordeel van een collectief is gezamenlijke inkoopkracht. Door samen producten of diensten in te kopen, kun je gunstigere voorwaarden bedingen. Dit kan je kostenbesparing opleveren.

•    Kennisdeling en netwerkmogelijkheden
Wellicht het meest onderschatte voordeel is kennisdeling. Door te klankborden met andere ondernemers kun je leren van elkaars expertise en ervaring. Dit brengt je nieuwe inzichten, ideeën en zakelijke kennis(sen). Bovendien wordt je af en toe uitgedaagd om kritisch naar je eigen inspanningen te kijken en daar wordt je zeker niet slechter van.

En de nadelen….    
Deelname aan collectieven is niet gratis. Dus maak een kosten-baten afweging voor je je aansluit. Daarnaast kunnen er in een collectieve verschillende inzichten zijn. Dit kan juist een kracht zijn maar kan ook leiden tot conflictsituaties.

En jij?
Binnen de kring van EH-BO delen we graag ervaringen en kennis met elkaar. Benieuwd? Op donderdag 18 april vindt de volgende bijeenkomst plaats, heb jij je al opgegeven? Zo niet, meld je dan hier aan. 

Team EH-BO

Share this Post